Kontakt

Andreas Ekdahl

VD & försäljning

Jonas Ekdahl

Kvalitet och inköp

Wivianne Skoogh

Order & administration

Leif Ekdahl