För en hållbar utveckling

Vill vi ha en bättre värld måste vi tillsammans hjälpas åt och veta hur vi gör mest skillnad. Därför arbetar vi mot FN:s globala mål för en ljusare framtid.

September 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. En resolution med globala mål för en hållbar utveckling. På Ekdahls har vi valt att arbeta extra med fyra av de 17 målen.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

På Ekdahls använder vi enbart fossilfri el. Våra lokaler värmer vi, i så stor utsträckning som möjligt, med spillmaterial. Dessutom använder vi endast LED-belysning och minskar därmed vår elförbrukning.

Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. (Utdrag ur mål 7)

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Självklart följer vi lagar och regler och är noga med att ha schysta villkor för våra anställda. Vi jobbar också aktivt för att ge alla anställda möjlighet till utveckling och till att växa. Det är tillväxt på riktigt.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. (Utdrag ur mål 8)

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

På Ekdahls tillverkar vi produkter som är hållbara i material, design och konstruktion. Våra möbler i massivt trä går att renovera och byta tyg på när de blir slitna (läs mer om Återbruk). Vi gör ordentliga möbler på ett redigt sätt. Möbler som håller länge. Ja, i generationer.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. (Utdrag ur mål 12)

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

I fabriken i Skillingaryd tillverkar vi endast det vi säljer, inte mer. Trä köper vi från hållbara skogsbruk, från europeiska skogar som omfattas av EU:s trävarudirektiv. Tyger kommer i största möjligaste mån från svenska tillverkare medan ytbehandling i första hand sker med vattenburna färger och lacker.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. (Utdrag ur mål 13)