Formgivare

John-Bertil Häggström

John-Bertil Häggström är designer SID. Han har möbelformgivning som sin främsta profession.

Kenneth Bergenblad

Kenneth Bergenblad, arkitekt SIR/MSA. Möbelsnickarskolan på Gotland för arkitekt Swebilius. Carl Malmstens Capellagården på Öland. Arbetar sedan 1968 som formgivare och inredningsarkitekt. Chefsdesigner på Dux industrier mellan 1978 och 1993. Arbetar idag som frilansande designer.

Mattias Wreland

Mattias arbetar som arkitekt och designer. Utbildad på konstfack i Stockholm.

Joel Karlsson

Född och uppvuxen i Göteborg. Han är utbildad på Konstfack - inredningsarkitektur och Möbeldesign och har läst Arkitektur på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Parsons School of Design i New York. Idag jobbar han som designchef på Krook & Tjäder Design i Göteborg.

Tom Stepp

Tom Stepp är industridesigner och arkitekt, utbildad på Konstakademin i Köpenhamn. Han designar möbler för såväl offentlig som privat miljö.

Jonas Osslund & Mårten Cyrén

Jonas Osslund är industridesigner och utbildad på Konstfack i Stockholm. Hans huvudsakliga inriktning är möbeldesign och industridesign. Mårten Cyrén är designer och utbildad på Konstfack i Stockholm. Hans specialitet är möbeldesign och belysning för offentlig miljö.

Ulla Dunmar

Ulla Dunmar är arkitekt SIR/MSA. Hon arbetar främst med inredningsuppdrag, men även med formgivning av både möbler och textilmönster.

Anki Gneib

Anki Gneib arbetar som designer och inredningsarkitekt och är utbildad på Konstfack, Stockholm. Hon arbetar som frilansande designer och har egen studio i Stockholm.

Daniel Lavonius Jarefeldt

Daniel är utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och University of Technology i Sydney. Under 10 års tid var han delaktig i att starta och driva produktdesignstudion på ett av Sveriges största arkitektkontor. Sedan 2020 driver Daniel egen verksamhet med inriktning mot produktdesign och inredningsarkitektur.