Cookie- och integritetspolicy

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies nedan.

Personuppgifter

Allmänt
Vårt mål är att du som besökare ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. För kontakt och frågor maila info@ekdahls-mobler.se. Personuppgiftsansvarig är L. Ekdahls Möbler AB med organisationsnummer 556075-7543 (Nedan kallat Ekdahls Möbler AB).

Bolagsinformation:
L. Ekdahls Möbler AB
Åkersvägen 44
568 30 Skillingaryd
T: +46 (0)370 733 70
shop@ekdahls-mobler.se

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som levande person och kan röra sig om till exempel namn, adress och personnummer.

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar ett mail till oss, är i kontakt med vår kundtjänst eller genomför ett köp. För att vi ska kunna erbjuda Billmates betalningsalternativ behöver vi överföra dina person-, kontakt- och orderuppgifter till Billmate och deras eventuella underleverantörer. För ytterligare information rekommenderar vi dig att läsa Billmates integritetspolicy.

Personuppgifter som berörs är:

 • Kontaktuppgifter: Till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Identifikationsnummer: Det vill säga personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation: Till exempel ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter: Till exempel betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information: Till exempel kreditupplysningar.
 • Korrespondens och supportärenden: Till exempel anteckningar och e-postmeddelanden.

Ovanstående personuppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna:

 • Hantera beställningar, köp och leverans av produkter
 • Hantera och svara på din förfrågan via till exempel ett formulär ett e-postmeddelande
 • Marknadsföra produkter och tjänster i samband med till exempel ett nyhetsbrevsutskick
 • Underhålla kundrelationen i allmänhet genom att till exempel tipsa om produktnyheter eller ge andra råd och tips
 • Uppfylla lagliga skyldigheter som till exempel bokföring
 • Utvärdera, utveckla vårt sortiment, webb och system

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners inom ramen för det syfte som uppgifterna inhämtades och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig – till exempel utskick av nyhetsbrev eller för att kunna genomföra en betalning av ett köp. Vi kan även, på grund av till exempel lagkrav, komma att dela dina personuppgifter med berörda myndigheter.

Laglig rätt för behandling av dina personuppgifter
För att vi ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna är:

 • Rättslig förpliktelse: Lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet, till exempel bokföring.
 • Intresseavvägning: Vi får behandla personuppgifter om vårt intresse väger tyngre och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet, till exempel ett utskick.
 • Samtycke: Du ar sagt ja till personuppgiftsbehandlingen till exempel genom att godkänna vår integritetspolicy, till exempel i samband med ett köp.

Vi behandlar personuppgifter om dig för olika ändamål hur lång lagringstiden är beror på respektive ändamål. I regel spar vi personuppgifter upp till 7 år, alternativt så länge en reklamation inte har avslutats, så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller så länge ett rättsligt anspråk föreligger.

Ändring av integritetspolicy
Ekdahls Möbler AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy löpande. Uppdateringar av integritetspolicyn publiceras på ekdahls-mobler.se.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2023-03-01.

Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Cookies

Allmänt
Vår webbplats använder cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. En cookie kan vara antingen:

 • Sessionscookie
 • Cookie som lagras under längre tid

En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som besökare ska kunna använda vår webbplats som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för dig vid nästa besök.

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida.

Syfte med cookies
Vi använder båda typerna av beskrivna cookies ovan i syfte att kunna ge dig som besökare en bättre service och upplevelse. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att till exempel göra beräkna och rapportera användarantal och trafik. Cookies lagras på din enhet olika länge beroende på den specifika cookiens funktion och syfte.

Välj bort cookies om du vill
Du väljer själv vid ditt första webbplatsbesök vilka cookies du vill tillåta. Du kan ändra dina inställningar närsomhelst genom länken rensa dina cookinställningar på webbplatsen för att sedan göra om ditt val.

Via din webbläsare kan du också både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på vår webbplats sluta att fungera korrekt. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Information om hur du gör för att inte tillåta cookies hittar du genom din webbläsarens hjälpfunktion.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook och YouTube. Finns det inbäddat innehåll från andra webbplatser på Ekdahls-mobler.se så beter det sig på exakt samma sätt som om du hade besökt den aktuella webbplatsen i fråga.

Om det finns inbäddat innehåll från andra webbplatser kan de aktuella webbplatserna samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part. De kan även övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om det är så att du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Immaterialrätt
Allt material på Ekdahls-mobler.se – inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler – tillhör Ekdahls Möbler eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda webbplatsen, eller kopiering av dig som användare kräver Ekdahls Möbler skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Rensa
Rensa dina cookieinställningar på webbplatsen