Hållbarhet

Hållbarhet

Möbelfakta-märkningen är ett naturligt steg för oss att visa vår inriktning och vart vi står i ambitionerna kring kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som nu är starkare, vassare och mer komplett än tidigare. Möbelfakta ska vara till hjälp, oavsett om du är möbelproducent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument. Kraven bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Läs gärna mer på www.mobelfakta.se