Stolar

Alla våra stolar är tillverkade med stor hantverksskicklighet och yrkeskunnande.
I en stol från Ekdahls ska du kunna sitta bekvämt och du ska kunna använda den under lång tid framöver.

Joiner stol

Moment stol

Pallas stol

Cliff stol

Cliff karmstol

Dacke stol

Dacke karmstol

Palle pall

Palladium pall H65

Palladium pall H75

Sandö stol

Sandö karmstol

Sandö bred karmstol